/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/12/15/#ubuntu-nl.txt

coconutIemand hier thuis in shell scripting? Ik wil een bookmark file van firefox aanpassen naar url's op elke regel, maar ik kom nergens.16:53
selckinpastebin it16:54
coconuthttps://pastebin.com/wP1kmyv518:10
selckinen welke output wil je?18:18
selckincoconut: jq is goeie tool voor command line json18:18
coconutselckin, gewoon txt, elke url op een nieuwe regel18:19
selckinjq -r '.. | .uri? | strings' bookmarkfile18:22
coconutdoet ie niet, https://pastebin.com/E4acHBFg18:29
selckinis geen valid json, tabs mogen niet, probeer cat ./Desktop/bookmarks-2022-09-15.json | sed -re 's/\t/\\t/g' | jq -r '.. | .uri? | strings'18:34
coconutgeeft zelfde parse error18:38
selckinwelke char staat er op die line/col?18:39
coconutselckin, oops, ik had twee bestanden verwisseld... nee lijkt te werken selckin, bedankt! :18:49
coconut:)18:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!