/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/12/21/#ubuntu-fi.txt

vaimoi07:55
vaiU.S. Ubuntuun yritan saada asennettuna locale fi utf8 :n, mutta jostain syysta dpkg-reconfigure locales ei toimi, se vaittaa yhta ja tekee toista07:56
vaiajan just uudestaan reconfiggia07:57
vaiperiaattessa on jo generoinut tuon FI UTF8-localen07:58
vaivarmaan reboottia pitaa ajaa07:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!