/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/12/25/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Bones festes! I no mengeu massa, que l'operació biquini està al caure.12:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!