/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/01/04/#ubuntu-hr.txt

hbognero/07:08
sillylol, smart perilica misli da je gotova za minutu, a bubanj pun vode10:47
Vlado9Ameni se vidi da ti uopće ne razmeš tu perilicu :D10:52
sillysad je samo jos 4 min.10:56
jellyETA na perilici zna često biti kriv pogotovo ako pauziraš 12:10
Vlado9Ai? je'l konačno perilica svršila? :D12:13
Vlado9Ane bih se iznenadio da ta perilica radi s RPi... i ubuntu :D12:15
sillyje, skoro pa ponove je palim12:39
BotaniCarMoja perilica ima wash timer koji se ponasa kao copy timer u windowsima. 53 minute, 27 minuta, 11 minuta 66789 minuta, GOTOVO12:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!