/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/02/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Dues qüestions, sobre la propera festa: normalment seria el mes de Maig, pero sera un mes de eleccions i aixo fa inviable aconseguir espai public, si optem per ferla a finals de Abril ens cal una entitat sense anim de lucre (CALIU?)que demani el espai, per que pugui ser gratuït , tot aixo pensant amb el centre civic de Santa Eula06:54
ubuntaires_teleglia06:54
ubuntaires_teleg<rcarreras> Quant a la data, 22 d'abril, suposo, perquè el 29 ja seria massa aprop de les eleccions, em temo, hem de veure si ens va bé a tots. A mi sí.07:42
ubuntaires_teleg<rcarreras> Quant a demanar l'espai en nom de Caliu, no hi hauria d'haver problema, ho demanaré a la junta.07:43
ubuntaires_teleg<JetpackAnyAll> @rcarreras [Quant a demanar l'espai en nom de Caliu, no hi hauria d'haver problema, ho deman …], Uii faran falta un parell de pernils :P07:49
ubuntaires_teleg<rcarreras> Hehe07:50
ubuntaires_teleg<ggrappa> 22 d'abril, vespra de la Diada? No hi haurà també massa compromisos?12:06
ubuntaires_teleg<wagafo> Jo 29 d'abril no puc, en principi 22 d'abril sí.12:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!