/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/08/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Avui e posat una entrada al grup "el termòmetre tic" per si un profesor de alguna escola vol que anem a fer la festa09:17
ubuntaires_teleg<josepgallart> Ja tin un candidat formal, el CRP Maresma, el contacte es 63479969914:09
ubuntaires_teleg<josepgallart> Sóc en Carlos López. Mestre de Pedagogia terapèutica, de música, director del crp Maresme II i ubuntaire de fa molts anys14:10
ubuntaires_teleg<wagafo> Genial, a veure si ho podem confirmar.14:11
ubuntaires_teleg<josepgallart> Ara nomes queda que en Rafel concreti amb el Carlos del Crp Maresme20:34
ubuntaires_teleg<rcarreras> Ah, no ho sabia. D'acord.21:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!