/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/10/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Noticies sobre la xarxa puntic13:27
ubuntaires_teleg<josepgallart> [9/2, 0:17] Ricard Faura: Ho muntarem, a veure si podem parlar demà … [10/2, 14:26] Ricard Faura: Hola Josep, dilluns al mati tinc reunió amb l'oficina tècnica per comentar-lis la proposta, et dic següents passes13:28
ubuntaires_teleg<rcarreras> Jo vaig contactar ahir amb els del Maresme, però no han respost. No entenc la gent.13:30
ubuntaires_teleg<josepgallart> @rcarreras [Jo vaig contactar ahir amb els del Maresme, però no han respost. No entenc la ge …], Li paso un missatge13:33
ubuntaires_teleg<josepgallart> @rcarreras [Jo vaig contactar ahir amb els del Maresme, però no han respost. No entenc la ge …], Si. Si. És que hem tingut uns dies complicats amb feina i dos defuncions molt properes13:39
ubuntaires_teleg<rcarreras> Ja m'ha dit ara, diu que ja em dirà alguna cosa.13:41
ubuntaires_teleg<josepgallart> Ok13:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!