/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/11/#ubuntu-cat.txt

rcarreras[m]Bon dia. Ja tenim lloc per la festa, a Pineda de Mar. No m'han dit res de la data, però s'hauria de decidir aviat. Havíem parlat a la darrera reunió del 22 d'abril, però entenc que ara la podríem fer al maig com de costum. Hi ha el 6, 13 i 20, teniu problema amb alguna d'aquestes dates?06:16
ubuntaires_teleg<wagafo> Jo de moment bé tant el 22/4 com les dates de maig06:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!