/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/15/#ubuntu-hr.txt

dodobasyutro07:29
hbognero/08:58
Vlado9Ajutro09:04
jellyimamo vendora iz bliske zemlje, već sam dvaput napisao da su crongorci i nikak ispravno11:20
hbognersigurno su uvjel na vrijeme kad koriste cron :)11:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!