/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/17/#ubuntu-no.txt

dragon_hei18:16
dragon_har dere Ubuntu eller noen av de andre variantene?18:16
Kageeforetrekker xubuntu imho18:45
dragon_....jeg prøver Ubuntu, 19:28
dragon_...finner ikke norsk tastaturoppsett19:28
dragon_?19:28
dragon_rart19:28
dragon_jeg installerte på engelsk, kanskje ikke det lureste 19:29
dragon_hva er fordelen med xubuntu?19:29
dragon_lubuntu er rask og enkel å manøvrere 19:30
dragon_Ubuntu er helt umulig på denne hp-en19:48
dragon_ny ssd, 19:49
Kageexubuntunner raskere og lettere enn ubuntu, men ikke så strippet down som lubuntu19:53
dragon_jeg burde gjerne prøve xubuntu22:00
dragon_...man savner egenlig ingenting i lubuntu22:00
dragon_Ubuntu virker helt grei også. Denne gangen fikk jeg mer problemer enn vanlig med tastatur oppsett og konfigurering 22:02
dragon_muligens jeg tar windows på den pcen22:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!