/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/02/20/#ubuntu-si.txt

updhoj19:49
upda ve kdo za kaksno stran ali aplikacijo da mi zrise flowchart iz tabele19:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!