/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/03/09/#ubuntu-hr.txt

ivoksMmike_: preporucam 3.1 jer ako ces ista bazirati na 3.x seriji, koja je prilicno drugacija od 2.x serije, bolje je da to radis od pocetka09:33
ivoksjelly: because we are charming ;)09:34
ivoksa i juju je kao neka magija u africi09:35
ivokspa su onda charmovi dio te magija, sta ti ja znam09:36
ivoksAmulets, charms, and mascots are all common forms of juju.09:36
ivokshttps://www.britannica.com/topic/juju-magic09:36
ivoksoho... supravodljivost pri razumoj kombinaciji temperature (20,5C) i tlaka (10.000 bara)09:41
ivoksdpnra ke elo[a///12:56
ivoksisssati12:56
ivoksdobra je ekipa12:56
ivoksdo sad je bio intern, a sad zeli biti manager12:56
ivokss faksa u menadzera12:56
ivoks"Mi smo svjesni da idemo protuzakonito, ali smo tražili rješenje jer znamo da su neki tako pokušali i uspjeli. Rupa u zakonu postoji. Mi nismo htjeli krasti od države."13:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!