/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/03/23/#ubuntu-nl.txt

addkIk heb een probleem met het compilen van vmmon en vmnet modules van de virtualisatiesoftware VMware. Om het probleem toe te lichten wil ik screenshot en een error log toevoegen, waar kan ik dat het beste doen?09:52
selckinpastebin & imgur09:53
addkDit is de error log https://pastebin.com/nmknnzuy10:10
addkBij het opstarten van VMware krijg ik deze meldingĀ  https://imgur.com/qgOYL6R.pngen later deze https://i.imgur.com/BqFdmko.png de vernoemde logfile is dus deze https://pastebin.com/nmknnzuy. Kan iemand mij helpen hoe ik dit op kan lossen?10:27
selckinso problem is it can't find a heaer "fatal error: stddef.h"10:32
selckingoogle suggest this can be because some gcc packages don't match in version, or don't have linux-headers or linux-libc-dev installed10:33
addkHartelijk bedankt selckin voor je antwoorden. Maar ik ben niet instaat om hiermee mijn probleem op te lossen ik ben namelijk niet zo ervaren gebruiker.11:19
JanCtja, misschien moet VMware maar beter aan de linux kernel meewerken ipv GPL code te stelen...?  :P14:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!