/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/03/29/#ubuntu-nl.txt

JanChm, als webchat87 nog terugkomt, dat is vaak een probleem met bluetooth?13:55
selckintrue13:59
JanCeen probleem van bluetooth eigenlijk (er is geen feedback over de gebruikte buffer)14:10
selckinal de rest zou het tegenwoordig correct moeten doen14:13
JanCin theorie kan een programma het nog steeds fout doen (met wat moeite, door geen bekende A/V libraries te gebruiken...), maar bijv. alle browsers doen het juist vziw14:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!