/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/04/02/#ubuntu-fi.txt

TehdastehdasMiksei monista ikkunoista pysty kopioimaan tekstiä, kuten esimerkiksi virheilmoitukset ja "Järjestelmän valvonta/Ominaisuudet"?10:03
TehdastehdasTekstiä voi merkata, mutta Ctrl+C ei tee mitään.10:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!