/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/04/21/#ubuntu-fi.txt

TehdastehdasMiten Nautiluksessa nykyään tehdään "käänteinen valinta" = "invert selection"?15:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!