/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/04/25/#ubuntu-hr.txt

dodobasyutro08:19
dodobasivoks: znaš kako kažu, nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino :)08:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!