/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/07/06/#ubuntu-hr.txt

vileniobrut: mi smo sve upisali, mislim da nema razlike16:45
vilenipoanta je da ako nista ne predas onda ti naplate punu cijenu, ako predas i iznad si praga onda dobijes 50%16:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!