/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/07/12/#ubuntu-dk.txt

Guest55Hej11:13
Guest55så er der kun os 3 til at snaakke samme11:14
Guest55er i også fra dk ?11:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!