/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/07/12/#ubuntu-fi.txt

TehdastehdasUsein Ubuntun lukitseminen ei sammuta näyttöä. En tiedä mikä sen aiheuttaa.10:06
=== ansa__ is now known as ansa

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!