/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/07/14/#ubuntu-hr.txt

ivoksCijena MR cijelog tijela iznosi 929 € (6.999,55 kn), traje 90 min07:42
ivoksdakle, soma eura da u principu saznas sve :)07:43
ivoksjednom svakih 10 godina i nije neka cijena07:43
jellyna koliko jakom MR?07:51
jellyradiochirurgia recimo kad sumnjaju na nešto hoće da radiš MR mozga na 3T (naravno, njihovom...)07:52
jellyi koliko gigabajata budu slike, jel ode u terabajte? :-)07:52
ivoks3T je uredjaj07:58
ivoksali to pumpanje tesli nije jedini faktor07:59
ivoksnajbolji MR na svijetu je u vancouveru, i radi na 1,5T07:59
ivoksali su ispimpali i softver i ljude koji rade na njemu07:59
ivoksdanas sam se vagao i kilaza mi je krenula prema gore08:00
ivoksali masni postotak i dalje ide dole08:00
ivokskao i opseg struka08:00
ivokse sad... svi govore da misici ne mogu rasti nakon 4008:01
ivokspa ili su oni ili ja puni govana, doslovno :D08:01
jelly.w medulin16:21
jellydatase, ping16:21
datasepong16:21
jelly.weather medulin16:21
jelly.dj16:21
datasejelly: An error has occurred and has been logged. Please contact this bot's administrator for more information.16:21
datasejelly: An error has occurred and has been logged. Please contact this bot's administrator for more information.16:22
dataseWhere do sheep go to get their hair cut? The baa-baa shop.16:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!