/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/07/17/#ubuntu-dk.txt

Futtefarhej. Vil lige høre om der er nogle her, har ikke brugt IRC i nogle år.13:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!