/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/08/01/#ubuntu-hr.txt

hbognero/07:32
dodobaso hb07:32
dodobasmeh hep još nije ažurirao mjesečno očitanje za 2023-0707:44
hbognerpolako, kud žuriš, pa tek je prošlo 10 sati od 7. mjeseca :)08:29
hbognerdanas ću iskusiti hrvatsku kako je to Marija Terezija zamislila, idem vlakom do like :)08:47
obrutajde ajde, nije to nis strasno, ja sam isao do Splita u dva navrata, cak i koristio vagon za bicikle08:51
dodobaspa nije strašno ... kreneš danas, stigneš do kraja tjedna ... :)09:03
dodobassamo je važno da ne planiraš nikakve vezan događaje :)09:03
dodobasak oste blizu Rovanjske od 7-27 kolovoza, navratite na kavu :)09:04
hbognermoji idu sa mora rodbini u liku pa me tamo pokupe, tako da imaju di spavat dok me cekaju :)09:04
hbognerha, to mi usput do biograda, ako budem isao u tom terminu09:07
dodobas10.8 je sajam u Benkovcu ... to se ne propušta :)09:55
obrutdodobas: ljetuješ inače u Rovanjskoj ili ?12:12
hbognero/13:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!