/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/08/02/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> No bot, avui no toca que som de vacances.12:00
ubuntaires_teleg<wagafo> Aquests no descansen mai, els humans no tenim res a fer.14:17
ubuntaires_teleg<rcarreras> Que pesat que ets, bot!20:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!