/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/08/06/#ubuntu-nl.txt

tekisuihoi17:11
tekisuihttps://www.ubuntu-nl.org/live-chat/17:11
tekisuideze link werkt nait17:11
tekisuihallo17:23
coconuttekisui, ik ben niet van de website, maar waar heb je die url gevonden?17:25
tekisuiubuntu-nl.org17:25
tekisuiweet u iets van usb ?17:26
coconutniet in het bijzonder tekisui, maar je kunt best vragen, misschien leest iemand mee17:27
tekisuimet 18.04 werkte de usb ports op de monitor17:27
tekisuimaar nu met 22.04 niet meer17:27
tekisuihij geeft wel stroom17:27
tekisuiheb met lsusb geprobeerd17:27
tekisuimaar hij vind hem niet..17:27
tekisuiheb monitor gerest naar fabrieks instelling17:28
tekisuino luck17:28
coconutmja is gissen voor mij, eerst wat ik geprobeerd had is hdmi proberen17:28
tekisuigeen hmdi ouwe soort kabel17:29
tekisuibeetsje is van 201117:29
tekisuizou werken als ik usb kabel in pc doe en in monitor ?17:29
tekisuiof linkt die niet door ?17:29
coconutja ok, ik zou even wachten to iemand meeleest, missschien heb je geluk... anders moet je even #ubuntu proberen17:30
tekisuiok, yes i filed a massage17:30
tekisuimerci17:30
tekisuimorgen ga ik naar holland even een weekje geen pc :D17:30
tekisuiouwe nokia weer aan de praat geholpen17:32
tekisuiguess i can get a male/female extention cord19:26
tekisuiah damn that won´t work !19:26
tekisuicause the monitor provides power even when the pc is turned off19:27
tekisui-_-19:27
tekisuichicken or the egg..19:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!