/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/08/09/#ubuntu-nl.txt

coconutIemand die weet of dit mogelijk is? Domain name > dynamic domain name(zodat ik mijn ip niet hoef te updaten bij een nieuwe) > ip(voor sftp) Ik vraag omdat de ddns in mijn router een hele rij vreemde characters heeft en niet gemakkelijk te onthouden is.10:48
selckinsounds like cname ?10:52
coconutoh die heb je al een keer langs zien komen martijn11:31
=== oerheks1 is now known as oerheks
tekisuinow i got a pink screen15:14
tekisuicanĀ“t starts 3d graphic system15:14
tekisuiwell the tearing seems to be solved15:16
tekisuii erased all the xconf content17:18
tekisuithen did sudo nvidia-xconfig17:19
JanCcoconut: sommige domain registrars hebben hun eigen dynamic DNS19:36
coconutJanC, kent u Nederlandse?20:10
coconutJanC, ik heb geen lege regel voor invoer van een andere ddns in mijn router trouwens, dus of dat kan?20:11
JanCje kan niet zelf een DDNS domein & update server kiezen?20:12
coconutnee dat kan niet20:13
JanCvervelend20:13
coconutof ik moet de router aanpassen, maar daar heb ik de skills niet voor20:14
coconutis wel open source volgensmij20:15
JanCmisschien is een CNAME dan wel een optie idd., maar zorg dan wel dat de TTL laag genoeg is https://en.wikipedia.org/wiki/Time_to_live#DNS_records20:21
coconutfijn dat je dat even aanbrengt JanC20:22
JanCalhoewel, het maakt niet zo veel uit waarschijnlijk, aangezien het de TTL van het DDNS-domein is dat (meest) relevant is   :)20:23
coconutcheckt een ddns gemiddeld elk uur?20:29
JanCin de router zelf zal die vermoedelijk gewoon updaten als het IP-address verandert (het weet immers altijd wanneer dat gebeurt)20:31
coconutja dat klinkt logisch inderdaad20:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!