/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/08/10/#ubuntu-nl.txt

coconutMijn router heeft zo'n domain name ingang ipv ip-adres. Is het gemakkelijk na te gaan om welk ip het gaat in een terminal?13:38
selckinhost google.be; dig google.be; ping google.be13:38
coconutdat geeft mij ip-adressen buiten het LAN13:46
coconuthttps://paste.linux.chat/?219f87c4ab246571#hxW3io1hYgRYR2oM3MMsMB94f9Scd2Feab8aQHfE4o813:46
selckinah zo13:48
selckindus je wil intern ip van de router vinden? stgaat dat niet gewoon in de ui?13:49
selckinanders mss port scan op 80/8080/443 , of is meestal gewoon het <subnet>.1 ip13:50
coconutbbl14:03
JanCcoconut: tracepath of traceroute/traceroute6 of dergelijk met de juiste opties zou dat moeten tonen19:08
coconut:)19:09
coconutt.h.a.n.k.s19:09
JanCmet "juiste opties" bedoel ik dat het numerieke IP getoond wordt, en niet enkel de hostname19:09
JanC(ik weet niet welke van deze je al geïnstalleerd staan hebt)19:10
coconutenkel tracepath JanC19:11
JanCprobeer dan "tracepath -4 -b google.be" en/of "tracepath -6 -b google.be"19:11
JanChet eerste voor IPv4, het tweede voor IPv6 (zie ook de manpages)19:12
coconutik kom een vreemd ip tegen, 10.20.128.119:14
coconutals ik in de app op de iphone kijk staat er 192.168.24.119:14
coconutdie niks toont als ik die invoer in firefox19:15
JanCwaarom vreemd?19:15
JanC10.* en 192.168.* zijn allebei IP-adresreeksen voor privaat gebruik19:16
JanChttps://en.wikipedia.org/wiki/Private_network19:17
coconutvreemd omdat er het meerdere ip's zijn en omdat ze de interface in de webbrowser niet laden19:17
JanCwat zegt "route -n" ?19:22
JanConder gateway19:23
JanChet kan natuurlijk dat je router meerdere IP adressen heeft, en dat de HTTP server op een alternatief IP draait19:25
JanCprobeer "host [routerdomein]"19:27
JanCof "ping [routerdomein]"19:27
coconutik vermoed dat ze de login echt met de cam van mijn iphone af willen eisen mbv bluetooth19:36
coconuten dat kan alleen via my.firewalla.com19:38
JanCdus je router (gateway) is 192.168.24.119:41
JanCdie "my.firewalla.com" verwijst naar Amazon AWS adressen...19:42
JanCdus effectief buiten je netwerk...19:44
JanClijkt er op dat die router via een "cloud web interface" geconfigureerd wordt?19:44
JanCpersoonlijk vind ik dat maar fishy...19:44
coconutik heb geen flauw idee als ik eerlijk ben19:45
coconutJanC, is dat normaal eigenlijk, routers met een vlan?20:36
JanCveel routers die je van een ISP krijgt gebruiken afzonderlijke VLANs voor IPTV/SIP/internet21:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!