/srv/irclogs.ubuntu.com/2023/08/29/#ubuntu-hr.txt

jellyviše se ne sjećam jel ovo znači da je test uspio ili da je failao16:23
jellytest.jelly.network.300INTXT"I'm a \\ teapot_/"16:23
jellymožda su dva \\ kljun, a možda je tebao biti jedan \ i _ i ne valja16:25
ivokssto, za newline?16:37
jellyne znam ni što sam testirao :-)17:17
jellymožda uopće nije bio test za dns nego za database backend17:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!