/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/07/23/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Hola jo vaig comprar un Slimbook pro, funciona genial, estic molt content de la compra08:56
ubuntaires_teleg<josepgallart> Pero es diferent de el model que busca el Giorgio09:03
ubuntaires_teleg<josepgallart> Potser la unica alternativa economica seria un dell, pero el Ubuntu el tindras que instal·lar tu09:04
ubuntaires_teleg<josepgallart> Portátiles | Dell España … https://www.dell.com/es-es/shop/port%C3%A1tiles-de-dell/sr/laptops/port%C3%A1til?appliedRefinements=31461,2615209:09
ubuntaires_teleg<ggrappa> @VicençEA3FRG [Jo sóc més de AMD, El Josep em sembla que tenia un slimbook, i a mi em va agrada …], No he treballat mai amb cap AMD. Tinc entès que, als inicis, donaven problemes amb Linux, però que la cosa ha millorat molt i ja van amb normalitat. És així (en general)?14:05
ubuntaires_teleg<ggrappa> @josepgallart [Portátiles | Dell España … https://www.dell.com/es-es/shop/port%C3%A1tiles-de-dell …], Gràcies, Josep! Em miraré els DELL, a veure què tenen.14:06
ubuntaires_teleg<VicençEA3FRG> No he treballat mai amb cap AMD. Tinc entès que, als inicis, donaven problemes amb Linux, però que la cosa ha millorat molt i ja van amb normalitat. És així (en general)? … Tan el portàtil com el gran i tinc windows i ubuntu i també un disc amb parrot i et puc dir que tots els problemes que i tinc son per culpa meva!!14:27
ubuntaires_teleg<rcarreras> @ggrappa [No he treballat mai amb cap AMD. Tinc entès que, als inicis, donaven problemes a …], Home, però això era a l'Antiguitat, quan els teclats eren amb lletres gregues. Ara ja van bé.14:46
ubuntaires_teleg<VicençEA3FRG> 😂😂14:53
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> L'estiu passat jo em vaig comprar un Lenovo amb amb ryzen i estic content15:34
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> És el primer pc que tinc amb amd, abans n'era reticent però ela ryzen són una altra cosa15:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!