/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/03/30/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> @ro5er [<ro5er> AlgĂș em podria ajudar, si us plau?], Bon dia, quin es el problema?06:59
marietadelhola! m'ha aconsellat que pregunti per aqui un dubte urgent que tinc, per instalar Lubuntu en un ibook G4 molt vellet...15:04
marietadelhi ha algĂș? :]15:07
wagafoHola marietadel , pots preguntar!15:42
ubuntaires_teleg<josepgallart> http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/16.04.6/release/lubuntu-16.04-desktop-powerpc.iso16:36
ubuntaires_teleg<josepgallart> et poso les versions que necesites16:37
ubuntaires_teleg<josepgallart> o aquesta alternativa: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/16.04.6/release/lubuntu-16.04-alternate-powerpc.iso16:38
=== josep is now known as josepubuntu

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!