/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/01/21/#ubuntu-dk.txt

=== Ubuntu is now known as Guest68665
=== Guest68665 is now known as cust0m
cust0mhej folkens,,, :D  jeg er helty ny her16:29
cust0m,,, jeg har set spørgsmål  med nogle if else cmds  ??16:31
cust0mjeg tænker at prøve at  køre en  command der tjekker om  netkortet er i managed eller  monitor mode16:31
cust0m så jeg kan skifte tilstand i tilfælde af at den er16:31
cust0mi monitor mode hvis den skal være i managed,, så jeg kan lave et script der selv skifter tilstand16:31
=== Ubuntu is now known as Guest37676
Guest37676hej folkens ,, er18:29
Guest37676der nogle til stede ?18:29
=== Guest37676 is now known as cust0m

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!