/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/08/02/#ubuntu-ir.txt

ERFANAYسلام ببخشید یه سوال داشتم فرض کنید توی لینوکس یه پراسسی داشتم که ازش خارج شدم اما همچنین داره کار میکنه چجوری میشه اون پراسسرو نمایشش داد؟ 06:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!