/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/17/#ubuntu-nl.txt

=== jos is now known as Guest35414
SCHAPiEhmmmm10:36
SCHAPiEnl.archive.ubuntu.com heeft issues?10:36
oerhekslijkt zo, ja10:36
SimonNLzal wel weer overgaan10:38
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
ahmed_hallo11:23
ahmed_is er iemand die mij kan helpen met een sd kaart in ubuntu11:24
oerheks:-)11:24
oerhekswat zegt sudo fdisk -l ???11:24
ahmed_als ik df in de terminal type dan krijg ik geen mmcblk0 hij herkent het als usb11:25
ahmed_sorry ik ga even inloggen op de andere laptop11:26
ahmed_kom zo terug11:26
ahmed__ben ik weer11:28
ahmed__ubuntu@ubuntu:~$ fdisk -1 fdisk: invalid option -- '1'  Usage:  fdisk [options] <disk>      change partition table  fdisk [options] -l [<disk>] list partition table(s)  Display or manipulate a disk partition table.  Options:  -b, --sector-size <size>      physical and logical sector size  -B, --protect-boot            don't erase bootbits when create a new label  -c, --compatibility[=<mode>]  mode is 'dos' or 'nondos' (default)  -11:29
oerheksniet -1 maar -l11:30
oerheksL van Londen11:30
ahmed__ubuntu@ubuntu:~$ fdisk -l fdisk: cannot open /dev/loop0: Permission denied fdisk: cannot open /dev/sda: Permission denied fdisk: cannot open /dev/sdb: Permission denied fdisk: cannot open /dev/sdc: Permission denied11:30
ahmed__ik heb een ingebouwde sd kaart reader11:31
oerhekssudo fdisk -l11:31
ahmed__Disk /dev/loop0: 1.4 GiB, 1532116992 bytes, 2992416 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes   Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk11:31
ahmed__volgens mij kopiert die niet alles11:32
ahmed__ik zal alles opnieuw kopieren11:33
ahmed__ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l Disk /dev/loop0: 1.4 GiB, 1532116992 bytes, 2992416 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes11:34
oerheksplak op paste.ubuntu./com, dit is niet goed leesbaar11:34
ahmed__oke gedaan11:36
oerheksplak dan de url hier :-)11:36
ahmed__https://paste.ubuntu.com/26404011/11:36
ahmed__sorry als ik niet iets verkeerd begrijp ben namelijk nieuw met ubuntu11:37
oerheksgaat het om sdb of sdc ? sdc moet leesbaar zijn, dacht ik11:37
oerheksde 4gb of 8 gb?11:38
ahmed__8gb11:38
ahmed__ik zal je even uitleggen wat ik wil doen11:38
ahmed__https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/1327197-vw-rns310-west-ost-east-eu-v10/page211:40
ahmed__daar staan de stappen in11:40
ahmed__er staat ook you must try different Laptop with on matherboard integrated cardreader maar dit lijkt mij niet toch?11:41
oerheksdifferent laptop etc is niet nodig denk ik, inderdaad11:43
oerheksik heb het gelezen, maar vind het een compleet warrig verhaal, moet je Guiformat.exe utility gebruiken???11:44
ahmed__nee dat is om het sd kaartje te fomatteren11:45
ahmed__dat heb ik al gedaan het gaat zeg maar vanaf stap 711:45
ahmed__als ik df in de terminal type dan zie ik nergens mmcblk011:45
oerhekshet word dus gewoon fat 32 ..11:45
ahmed__klopt11:46
ahmed__https://paste.ubuntu.com/26404054/11:47
ahmed__dit is wat ik zie als ik df type11:47
oerhekslijkt alsof hij hem niet ziet met df11:48
selckinmmcblk0 is de guide is sdc bij u11:49
ahmed__volgens mij herkent die hem als usb11:49
ahmed__ik zal het even proberen selckin11:49
selckinstaat alleen bij df als het mounted is, raar dat ie die gebruikt in zen guide, sinds het niet mounted moet zijn11:51
selckingaat ervan uit dat ubuntu het automatisch mount i guess11:52
ahmed__dus eigelijk waar hij mmcblk0 heeft staan moet het sdc staan?11:52
selckinbwa dat is hardware afhankelijk11:52
selckinik dekn het, is enige disk die jij hebt met 8gb en fat32 dus waarschijnlijk de sd kaart11:53
selckinmmcblk is vaak via usb11:53
selckinuwe mss via sata ofzo11:53
ahmed__ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cat / sys / block / sdc1 / device / cid cat: /: Is a directory cat: sys: No such file or directory11:53
selckingeen spacies11:54
selckinls /sys/block/sdc*11:54
ahmed__ahh zo11:54
selckincat /sys/block/sdc1/device/Cid11:54
ahmed__ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cat /sys/block/sdc1/device/cid cat: /sys/block/sdc1/device/cid: No such file or directory11:54
ahmed__het lukt niet11:56
selckin'tja piraat zijn is moeilijk he11:57
ahmed__hahah dat is waar11:58
ahmed__is er een andere mogelijkheid om het CID te veranderen van en sd kaart?11:58
selckinfind /sys -name cid11:59
ahmed__bash: /sys: Is a directory12:00
selckinfind hoort erbij, maar kan zijn gelijst de post zegt dat uw pc het niet ondersteunt12:01
ahmed__heel raar...12:02
ahmed__krijgen jullie wel mmcblk0 als julie df intoetsen?12:02
selckindf is DiskFree dat toont gewoon hoeveel disk space eris op alle gemounte partities12:03
selckinheeft er niets mee te maken12:03
selckinautheur van post begrijpt er niet veel van12:04
ahmed__oke12:04
ahmed__ja zoiets dacht ik ook toen ik las dat er een andere laptop gebruikt moest worden12:04
selckinmaar is zeker mogelijk dat het niet altijd mogelijk12:05
selckinis om cid aan te passen12:05
ahmed__ja klopt maar dat geeft die ook aan12:07
ahmed__weet iemand een mogelijkheid om dit te doen?12:10
selckinwat zegt sudo lshw12:11
ahmed__wil je alles hebben12:15
ahmed__of alleen dat stukje van het sd kaartje12:15
ahmed__https://paste.ubuntu.com/26404171/12:16
selckincid is alleen beschikbaar als de kaart gelezen wordt via de SD protocol/api https://www.sdcard.org/downloads/pls/, als je kaart lezen via usb connected is, is die niet beschikbaar, daarom dat het u naar mccblk doet zoeken, zo noemt linux devices die het via SD communinceerd, sd* is via ata meestal12:18
selckindus andere lezer nodig12:18
ahmed__oke.. dus die gast heeft wel gelijk12:19
selckinsorta12:19
ahmed__dus een ander laptop proberen12:20
ahmed__bedankt voor de moeite!12:27
selckinhttps://blog.mdb977.de/read-sd-card-serial-number-from-cid/12:28
ahmed__dus via een samsung telefoon?12:29
selckindat is wat hij gebruikt is gewoon voorbeeld12:30
selckinmaar is gemaakt om niet aanpasbaar te zijn, dus :)12:30
ahmed__ja klopt sommige kunnen het wel andere weer niet12:32
selckinmaar die legt wel uit via welke weg het mogelijk is12:32
selckinmoet via SD en meeste normale consumenten hardware gaat dat niet doen, daarom embedded systemen, en dichtste zijn laptops12:33
ahmed__oke vandaar..12:34
ahmed__bedankt voor de moeite!12:34
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
hosokahallo allen15:31
hosokaik probeer een dvd af te spelen in de laatste versie van Ubuntu 17.10  en krijg bij het afspelen de volgende melding kan bestand niet afspelen, DVD-bron is vereist voor het afspelen van het bestand15:32
hosokageprobeerd VLC te installeren lukt ook niet. Wilde het toch proberen met de standaard videospeler, dus Totem.15:33
oerhekshosoka, heb je libdvd-pkg geinstalleerd? en daarna sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg15:34
oerheksdaarna de speler opnieuw starten en het zou moeten werken15:35
hosokaoerheks, dat eerste reeds gedaan, maar geen dpkg daarna15:35
hosokazal nogmaals proberen15:35
oerheksvan mijn 17.10 lijstje https://paste.ubuntu.com/26396586/15:35
hosokahttps://paste.ubuntu.com/26404980/15:38
hosokazo te zien werd dit reeds gedaan15:38
oerheksdan zou het moeten werken, maar niet alle dvd's werken, 0,5%15:39
hosokaok, het deed het wel in de vorige versie althans de long term editie15:40
oerheksik vind vlc maar niks, ik gebruik mpv/gnome-mpv15:41
hosokawat niet goed snapt is dat VLC zelfs dvd niet kan afspelen15:41
hosokaok, hoe kan ik daaraan komen ?15:41
hosokampv/gnome-mpv  ?15:42
oerhekssudo apt install gnome-mpv ( voor 17.10)15:42
oerheksgewoon mpv heeft geen controls, alleen play en stop15:42
hosokaok zal daarmee proberen. Keek al naar de officiele site ervan15:43
hosokanou, het doet het wel15:45
hosokafantastisch15:46
hosokawat maakt dit een verschil met Totem zelf ?15:46
hosokaondanks ik alle instellingen bij Totem er wel had gezet15:46
hosokaanyway ik zal deze dan in de plaats gebruiken\15:46
hosokathanks15:46
oerhekshave fun!15:48
oerheksgrappig dat vlc niet werkt, ik zal het onthouden15:49
hosokaik weet dat het in de longterm versie Totem als VLC wel deed. Misschien een optie daarin verder te testen15:52
hosokanogmaals bedankt15:52
hosokafijne dag15:52
SimonNLspeel hier wel gewoon DVD's af met VLC15:52
oerheksdat had ik ook verwacht, na herstart vlc15:52
hosokaherstart van VLC is dat zeker herstarten pc of VLC alleen15:53
oerheksalleen vlc moet genoeg zijn15:53
SimonNL2.1.615:53
hosokaik merk dat de installatie gaat voor 2.2.615:56
hosokazal dat de veroorzaker zijn ?15:56
hosokaben het nu aan installeren15:56
hosokaVLC speeld inmiddels nu15:57
hosokavreemd15:57
oerhekseigenaardig aj15:58
SimonNLgoed gedaan man16:00
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!