/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/08/06/#ubuntu-nl.txt

coconutIemand hier die websites wil delen die over linux e.d. gaat, zoals bijvoorbeeld https://linuxconfig.org/ ?15:09
coconutik ben naar websites op zoek15:10
Cugel3ubuntu.com is een prettige website.15:22
coconutmja mooie website maar das niet de info die ik graag lees15:25
JanCwat bedoel je met “over linux”?15:26
coconutalles wat met open source te maken heeft liefst15:26
JanCnieuws, handleidingen, reviews, ...?15:26
coconutja :)15:27
JanChttps://lwn.net/   https://www.phoronix.com/   https://askubuntu.com/   https://superuser.com/15:29
JanCer zijn natuurlijk ook duizenden blogs...15:30
JanCen tientallen "planets" (waar inhoud van blogs verzameld wordt)15:30
JanChttps://news.ycombinator.com/ heeft ook veel linux & open source news, al is er ook veel dat daar niet onder valt15:35
Maik_aDhttps://www.omgubuntu.co.uk/2020/08/ubuntu-20-04-1-lts-release16:18
oerheksnog nie uit nie...16:22
oerhekszeurtjes in #u willen het ook ..16:22
oerheksyay, http://releases.ubuntu.com/focal/16:30
coconutJanC, thanks18:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!