/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/08/19/#ubuntu-se.txt

blurkisinte mycket prat i denna kanelen :)10:08
UmeaboyHej!11:45
Umeaboytotem kan inte spela upp en iso-fil från en DVD-skiva som jag själv äger.11:46
UmeaboyDet dyker inte upp någon meny.11:46
UmeaboyVLC har inte det problemet.11:46
UmeaboyFinns det någon nightly PPA för totem?11:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!