/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/17/#ubuntu-se.txt

Nafallomorning06:24
bamsefarMorrn06:25
Nafallojag funderade på om man kanske skulle ha en ordentlig vintersovsäck igår natt. vaknar till ett mail där den jag funderade på är på rea.06:27
Nafallogah06:27
bamsefarHeh06:28
bamsefarVad ska du ha sovsäck till?06:29
bamsefarFlyttat tillbaks till England? ;)06:29
Nafallocamping06:30
Nafallohar redan två, men den kallaste klarar bara -6°06:30
Nafallohrm. behöver kolla om ett virtuellt paket är installerat i ett skript. någon som har några idéer om hur? ;-)06:58
Nafallo*mummel* jag skulle ju ta mig till kontoret.07:29
Nafallobuss om fyra minuter, så blir väl om en halvtimme och fem minuter nu :-P07:29
Barre=)07:34
Nafalloger nog upp på virtuella paket.07:42
propusgod morgon!10:21
dinastyNafallo: "grep-status -Fprovides,Package -s Package awk typ?11:07
HundMors13:57
propusmors!14:06
HundVad händer här då?14:14
HeMankodar14:15
propusHeMan: vad kodar du förnågot?14:18
propusHund: sitter och kollar på datorprylar.14:18
HundOkej. :)14:19
HundKommer du fram till något då?14:19
propusjoo att det blir helvetes dyrt .D14:20
propus:D14:20
HundJaså? :)14:21
propusjao..14:21
HundVad är helvetes dyrt? :P14:21
propus30K14:21
HundOch vad blir det för grejer?14:21
HundOkej. :)14:21
propuskollade på amd rysen14:22
propus37 k utan skärm.14:22
HeManpropus: kodar Python på ett nytt konsultuppdrag14:22
propusfår nog bli en allt i 1 dator.14:22
propusHeMan: okej nice :) jag försöker lära mig python.14:23
HeManpropus: men jag utvärderade journald som logg-motor i går14:23
HeManjournald är inte optimal om man spolar ur sig logg-entryn...14:23
propusokejs.14:24
BarreHeMan: skriv inte för långa rader i python bara ;P14:27
Hundpropus: Vad ska du göra med datorn?14:28
propusHund: spela CS lite.. men kommer mest hålla på med hemsidor14:28
HundDu behöver inte en dator för 30.000 kr för det.14:29
HundDu kan dela priset på tre.14:29
propushttps://www.dustinhome.se/product/5011015599/zen-aio-z240iegt14:29
propusen sådan tror jag att det blir.14:29
HundOch du vill inte ha en AIO-dator om du ska spela, speciellt inte CS.14:30
propusokej14:30
HundAIO är till för rika Blocket-surfare som vill ha en smidig dator som passar i deras Mio-hem.14:31
propusokej.14:31
propusvad tycks om en IMac då?14:32
HundFortfarande samma, om du hatar pengar - köp Apple-prylar.14:32
Hund:)14:32
propushehe sitter på en mac mini nu.. kör dock linux på den.14:32
HundOkej. :)14:33
propusingen här som är sugen på att köpa en server?14:38
HeManBarre: okejdå14:38
HeManpropus: jag ska bygga en server ganska snart14:39
HeManEller server och server, en singelsocket-maskin på konsument-prylar14:40
HeMan2 snurrdiskar och en SSD, gärna 32 GB RAM14:40
propushttps://pastebin.com/T9w2RUsB14:41
trojanskhestHej. Kan någon här komma på ett sätt att programatiskt se, även om det innebär att skrejpa HTML, om en given person (baserat på namn/födelsedatum/adress) har mönstrat, gjort lumpen, har barn och vad för slags jobb/lön de har (eller om de får någon form av bidrag)? Dessa uppgifter saknas helt på Hitta/Ratsit/Eniro. Alltså *inte* genom att manuellt b20:48
trojanskhestombardera Skatteverket med e-post där de enbart svarar på högst 3 frågor per gång och efter flera arbetsdagar och ofta undvikande/syrligt/ovilligt. Jag varken kan eller vill betala deras ockerpriser för tillgång till "SPAR"-API:et där det kostar 500 kr per förfrågan + extraavgifter...20:48
trojanskhestJag undrar även om det går att se tidigare adresser och eventuella tidigare sambon/giftersmål. Även "kända tillgångar" och sådant, men detta är överkurs. Allra helst skulle jag vilja ha en internationell sådan tjänst där man även kan kolla folk som bor varsomehelst i världen, men detta är förmodligen helt omöjligt för en privatperson så jag har ing20:49
trojanskhestet större hopp om den saken...20:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!