/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/06/27/#ubuntu-dk-moede.txt

sbcSå er det snart tid...18:59
sbcVi har et møde nu. Der findes en dagsorden her: http://loco.ubuntu.com/meetings/team/102/detail/. Jeg paster den også lige i kanalen...19:00
sbc    Hej og navnerunde19:00
sbc    Valg af dirigent19:00
sbc    Valg af referent19:00
sbc    Godkendelse af referat fra sidste møde19:00
sbc    Status på Mentor Ordning19:00
sbc    Status på ReApproval19:00
sbc    Status på indkøb af Roll Ups19:00
sbc    Distribution af officielle CD'er19:00
sbc    Eventuelt19:00
sbcFørste punkt:19:01
sbc    Hej og navnerunde19:01
sbcHej alle. Søren Caspersen her :)19:01
laoshiog flemming christensen19:01
AJenboHalløj, Anders Jenbo19:01
nicky441og Nicky Thomassen aka TitanusEramius19:01
pixiarvaiChristian Arvai19:01
sbcHvis der kommer andre til senere kan de jo lige præsenterer sig selv, ellers går vi videre til næste punkt:19:02
sbc    Valg af dirigent19:02
* sbc vil gerne, men giver også gerne plads hvis andre har lyst19:03
* laoshi foreslår sbc19:03
pixiarvai+119:03
* sbc fortsætter diktatorisk så :)19:03
sbcNæste punkt:19:03
sbc    Valg af referent19:03
* sbc vil også gerne tage den, men giver også gerne plads :)19:03
* laoshi foreslår pixiarvai 19:03
pixiarvailaoshi, har vredet armen rundt på mig, så jeg skal nok skrive det :D19:03
sbcsuper :)19:04
laoshi+119:04
sbcpixiarvai er valgt.19:04
sbcSå når vi til:19:04
sbc    Godkendelse af referat fra sidste møde19:04
sbcJeg har ikke lige kunne finde et referat. Er det lykkedes for nogen af jer andre?19:04
laoshinej19:04
sbcJeg kan heller ikke huske hvem der lovede at gøre det...19:04
sbcSå kan vi ikke godkende så meget...19:05
ajenbo_:/19:05
laoshivi må se i loggen - og så finde det frem senere19:05
sbcpixiarvai: du kan jo evt. nævne i referatet at det kunne være rart hvis det blev skrevet til næste møde...19:05
* sbc håber det ikke er ham der skulle skrive det :)19:05
sbcNåh, næste punkt:19:05
sbc    Status på Mentor Ordning19:06
sbcpixiarvai: Vil du have ordet til den?19:06
pixiarvaija19:06
pixiarvaijeg har skrevet en foreløbig status over ordningen, og den ligger nu på https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/Bestyrelse/MentorStatus19:06
pixiarvaisom nævnt syntes jeg at vi er kommet fint fra start, og der er allerede kommet nogle aftaler i gang19:07
sbclækkert19:07
pixiarvaijeg vil dog gerne lige have en kanal OP mere på ubuntu-dk-skole-klasse, men det finder vi nok ud af19:08
pixiarvaislut herfra, med mindre at der er spørgsmål19:08
sbcEr der behov for at vi gør noget specielt nu til dette møde, i forbindelse med ordningen?19:08
sbcdet lyder jo til at køre fint19:08
laoshipixiarvai, kunne vel være de 4 adm. på lp-gruppen?19:08
pixiarvaigod ide, kan vi lokke sbc til at hjælpe med med at oprette de andre som OP ?19:09
sbcJeg vil gerne kigge på det - er det på irc eller hvad? For her har jeg vel ingen specielle rettigheder?19:10
laoshipixiarvai, kan du ikke gøre det som ejer af kanalen?19:10
pixiarvaija da, hvis jeg finder ud af hvordan hehe19:10
sbcVi kan evt. tage det efter mødet? Så får vi styr på det tekniske der?19:10
pixiarvaiyes19:11
sbcLad os gøre det og så gå videre til næste punkt:19:11
sbc    Status på ReApproval19:11
sbclaoshi: Vil du have ordet her?19:11
laoshija tak19:11
laoshijeg har sammenfattet tingene på https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/Bestyrelse/NoterEfterReapproval201119:11
AJenbogodt arbejde19:12
laoshien kort vurdering - hvad vi skal gøre - osv19:12
pixiarvaiflot lavet !19:12
laoshitak19:12
laoshijeg kan vel kun sige, at tingene er ved at blive sat i system19:13
sbclaoshi: godt19:13
laoshier der spm. til noterne, så lad os tage dem19:14
sbc... stilhed :)19:15
sbcok, folk får lige 30 min til at komme med spørgsmål, ellers hopper vi videre til næste punkt...19:15
AJenbomin?19:15
sbcUps - sec!19:16
* laoshi glæder sig over at der i samme øjeblik er en som anmoder om at komme med i mentorgruppen19:16
AJenboVar der noget med at vi fik bestilt den der gavepakke?19:16
AJenbonice19:16
laoshiAJenbo, ja, som fortale nederst i noterne19:16
AJenbook er ikke lige kommet så langt :)19:16
laoshiLidt ærgerlig sag, men den burde være rette op nu19:16
laoshirettet op19:16
AJenbojeg hade godt nok heller ikke hørt om den19:17
sbcSkal der siges mere om det, eller skal vi hoppe videre?19:17
laoshiden druknede i den periode hvor der ikke rigtig var nogen som vidste, hvem der var ansvarlig19:17
pixiarvaisamme dag er måske lidt for hårdt, hvis et møde er langt og slutter sent, bør det nærmere hedde 24 timer efter mødets afslutning19:17
laoshipixiarvai, referat? you can do it19:18
sbcpixiarvai: I hvilken sammenhæng?19:18
sbcOk, vi går til næste punkt:19:18
sbc    Status på indkøb af Roll Ups19:18
sbcajenbo Har du hørt mere om det?19:18
pixiarvaireferaterne, jeg skal nok kunne nå det i dag, men jeg har jo skrevet dem før, og ved at det kan blive ret sent før man kommer i gang19:18
wangerin5Jeg har spørgsmål til mentor-tingen. Skal jeg vente til evt?19:19
sbcwangerin5: Så lad os tage det nu :)19:19
sbcajenbo: så venter vi lige med rollUps19:19
sbcwangerin5: spørg løs19:19
pixiarvaiwangerin5, du må også gerne præsentere dig :)19:19
wangerin5Henning. Formanden for Alslug, Sønderborg - Hvordan er den tænkt? Er det primært en forum ting?19:20
laoshi!19:20
pixiarvai! (hvis ikke laoshi når at svare på det hele)19:20
sbclaoshi, pixiarvai: Tror bare ordet er frit til at starte med, når vi ikke er så mange. Hvis det bliver umuligt skal jeg nok prøve at skære igennem og indføre en talerrække.19:21
laoshiok19:21
laoshinej, det udspringer ganske vist af forum, men er tænkt bredere19:21
laoshiogså f.eks. arrangementer, udvikling, marketing, you name it19:22
laoshislut19:22
sbcpixiarvai: Havde du noget at tilføje?19:23
sbcwangerin5: Var det svar nok?19:23
pixiarvainej, laoshi gjorte det fint19:23
sbcwangerin5: Flere spørsgmål19:25
wangerin5Ok. Jeg sad og smuglæste samtidig på urlen ovenfor.19:25
AJenboRoll ups: Nej, det er sound der ville kigge på det, men han er vist på roskillde pt.Skal vi vendte til han kommer tilbage før vi gør noget eller rykke med det samme?19:25
sbclad os vente - medmindre du (eller andre) sidder og bare ikke kan vente med at komme igang?19:25
sbcajenbo Er det ok?19:25
AJenboo\19:25
wangerin5Er den tænkt som en support-ting. Det synes jeg beskrivelse tyder på, men den er lidt uklar ;-)19:25
laoshiwangerin5, vi skal nok præcisere formuleringerne en smule19:26
AJenbowangerin5, det er tænkt som at hjælpe folk der gerne vil hjælpe eller arbejde med ubuntu (ikke brug af computer) til at komme i gang me det.19:26
wangerin5Hvad med noget lernid? Var det noget at kunne benytte? Eller er det for langhåret for folk?19:26
laoshiwangerin5, synes det kunne være spændende, men mangler endnu at se det i funktion (og er desværre ikke hjemme når det kører i juli)19:27
wangerin5laoshi: Det kører sådan set fint, men personligt mangler jeg noget audio/video link. Audioen klarede jeg på jonos burnout foredrag med espeak. Det virkede rimeligt godt19:28
wangerin5Opsætninger er såmen også rimelig simpel, men spørgsmålet er om ikke det er for snævert til dk. Det kunne jeg godt være lidt nervøs for.19:29
sbcwangerin5: Hvis der ikke er nogen med erfaringer, så bliver det nok ikke som det første i hvert fald.19:30
sbcwangerin5: Har du flere spørgsmål / kommentarer til ordningen?19:30
laoshiwangerin5, men jeg tror vi skal kigge på lernid når vi får tid og lejlighed - det virker lovende19:30
sbcSå tror jeg vi hopper videre til næste punkt på dagsordenen:19:31
sbc    Distribution af officielle CD'er19:31
wangerin5lernid må vi se på. 19:31
sbclaoshi: Det må være dig :)19:31
wangerin5videre19:31
laoshiok19:31
laoshijeg har jo modtaget cd'er og prøver at få folk til at rekvirere dem19:31
laoshiforeløbig 2 brugere som har haft gode erfaringer19:32
laoshiaarhus har jeg bedt om at fortælle hvor mange de skal bruge19:32
laoshimen de har ikke svaret19:32
sbcDet ville måske give mening at sende en god sjat (1/3 ?) til både københavn og århus ?19:32
laoshitænkte jeg også19:32
sbcI århus er det nok martin, carsten eller Helle, og i københavn kunne det være ajenbo, sound eller mig.19:32
laoshija -19:33
laoshigrunden til at jeg rejste det, er omkostningerne19:33
AJenboJeg hiver nok nogle af vores 10.10 og 10.04 op på arbejde og ser hvor jeg kan få lov at stille dem, hvis ikke der er nogen der har noget i mod det.19:33
laoshijeg mener ikke at folk skal betale for at få dem tilsendt19:33
AJenbo(pc/hardware show på frederiksberg i kbh)19:33
sbclaoshi: Tidligere har vi ladet foreningen betale, mener også der er afsat penge på budgettet til det.19:34
wangerin5Alslug vil også gerne ha en lille bed af kagen ;-) Ikke det store antal 11.04 - gerne nogle 10.04 19:34
laoshimit forslag er så, at jeg selv dækker 200,- (som en slags kontingent)19:34
sbcDu skal bare koordinere med Niels og/eller mig, og så huske at gemme kviteringer til Niels!19:34
laoshitil aarhus kommer jeg ind imellem, så der kan jeg tage dem med19:34
laoshiok, så er det på plads19:34
laoshiwangerin5, bare sig hvor mange ubuntu, kde, server19:34
laoshi(og det er 11.04)19:35
sbcMere til det punkt?19:36
AJenbowangerin5, jeg har en beholdning på ca 100 skiver med 10.0419:36
AJenbodu kan bare skrive hvor mange i kunne tænke jer.19:36
wangerin5laoshi: 10-2-2 burde være nok til os af 11.04 - det er ikke vores primære distro 10.04 ubuntu vil vi meget gerne ha en stak af19:36
laoshivi er så flinke i ubuntudanmark!19:36
AJenbo:)19:37
wangerin5;-)19:37
laoshiwangerin5, er noteret og ekspederes i morgen19:37
AJenboog en adresse...19:37
AJenbowangerin5,  hvor meget er en stak?19:37
wangerin5AJenbo: 20-30 - det er 10.04 ubuntu vi typisk installerer - adresse send pr PM19:38
AJenboOk19:38
sbcsuper19:38
sbcSå når vi til:19:38
sbc    Eventuelt19:38
sbcAnyone?19:39
AJenboemails19:39
wangerin5!19:39
laoshija, wiki19:39
sbcwangerin5: skyd19:39
wangerin5Skulle der være nogen som kommer til sønderjylland den 9. juli har alslug "Linux i Sommervarmen" - med grillning til aften hos mig19:40
wangerin5Mellem Aabenraa og Sønderborg - der ligge lidt om det på www.alslug.dk19:40
wangerin5slut19:40
sbcwangerin5: Har du et link med noget info - så kan det jo være vi kan sprede budskabet19:40
sbclaoshi: Du havde også noget til evt.?19:40
AJenboFor slår vi laver et indlæg om det på Ubuntudanmark.dk19:40
* laoshi er desværre i Valencia den dag - men omtaler det gerne19:40
wangerin5- husk at vi gerne vil vide hvor mange vi skal lave plads til19:41
laoshija - jeg har jo rodet lidt med wiki'en og overvejet nogle ting19:41
laoshii al korthed: Forslag ang. wiki:19:41
laoshiAjenbo er ved at flytte ældre mødereferater mv til hjemmesiden. Så den bliver efterhånden tømt.19:41
laoshiVi bør så se på, hvad der ligger på wiki'en som der er grund til at bevare.19:41
laoshiEn vigtig brug af wiki fremover vil være team reports og anden info udadtil.19:41
laoshiSå jeg foreslår at vi lægger den om til at være en engelsksproget informationswiki.19:41
laoshiSå vi skiller tingene ad og holder det nationale på hjemmesiden og det internationale på wiki. Det vil også give en bedre overskuelighed.19:41
laoshiHvad angår arbejdsdeling, så har der jo næsten allerede vist sig en:19:41
laoshiAjenbo på hjemmesiden og locokontakt (mig) på wiki - og jeg har lovet Ajenbo at hjælpe med overflytningen.19:41
laoshijeg ved godt at vi ikke kan beslutte noget under evt.19:42
laoshimen hvis der kommer en tilkendegivelse, så kan jeg pusle lidt videre med det19:42
laoshi(i Valencia)19:42
sbcJeg syntes det virker fornuftigt - og måske ikke noget vi behøver et egentligt beslutningsfroslag om. Problemet har tidligere været at der ikke skete noget. Der bør ikke gå bueukrati i den hvis du/I har lyst til og mod på at gå i gang med det nu.19:43
laoshisbc, tror det vil blive en fornuftig ordning19:43
sbcTil mødet i dag har jeg brugt møde-featuren på http://loco.ubuntu.com/meetings/. Det regnede jeg egentlig også med at blive ved med - men giver det dobbelt-arbejde i forhold til de andre hjemmesider?19:44
laoshisbc, det er vel kun en lille ulejlighed at rundsende linket til listen og omtale det på forum19:44
sbccool.19:45
sbcok - er der mere til evt.?19:45
AJenbosbc, du spurgte tidligere til om vi kunne få nogle mail adresser sat op, kan vi ikke lige få lavet opremsning og hvem de skal vider sende til?19:45
laoshier stærk fortaler for at bruge loco.etc - ikke mindst af dokumentationshensyn19:45
sbcajenbo, der er rigtigt.19:46
sbcJeg tænker: info@ubuntudanmark til flemming og jeg (kunne også hedde kontakt@ eller tilsvarende)19:46
sbcog så bestyrelse@ubuntudanmark til hele bestyrelsen.19:46
sbcer der andre vi kunne få brug for?19:46
laoshisbc, kontakt er bedst, tror jeg19:46
sbclaoshi: fint med mig.19:46
sbchar vi brug for andre end de to?19:47
AJenbopt. hvar vi info@ubuntudanmark.dk som henviser til bestyrelse-privat@lists.ubuntu-dk.org 19:47
AJenbonoreply@ubuntudanmark.dk der henviser til forum@ubuntudanmark.dk (som er admin/red mail til forummet)19:48
laoshiAJenbo, det udspringer lidt af czajkowskis problemer med at komme i kontakt med locos19:48
sbcajenbo: Kan de sættes op til at ramme flere forskellige adresser? Der har tidligere været problemer med lists.ubuntu-dk.org. Det ville være rart hvis den både kom dertil (for at få dem arkiveret) og til os direkte, så der ikke går mails tabt.19:48
laoshihun vil gerne have en offentlig mail, som går til kontaktpersonerne på locoteamets side19:48
AJenbosbc ja19:49
sbcajenbo: Har du alle i bestyrelsens e-mail, eller skal jeg sende dem til dig efter mødet?19:49
AJenboi kan event pm mig jeres mail og hvilken mail i vil have vider sendt fra så fikser jeg det med det samme19:50
AJenbosbc, må du godt19:50
sbcAJenbo: Jeg sender dig en mail efter mødet (eller måske i morgen... men den kommer snart!)19:50
sbcAndet til eventuelt?19:50
sbcNej, så tror jeg vi siger at mødet er hævet. Tak for god ro og orden.19:51
sbclaoshi: Skulle vi tale lidt mere om det praktiske med penge til at sende cd'er (og også ajenbo)?19:51
sbcpixiarvai: Var der noget med nogle irc rettigheder vi skulle se på sammen?19:51
pixiarvaitak og i lige måde, jeg mangler kun "evt" i ref. , så det er ude i aften19:51
laoshinæste møde er 29.8. kl 2019:51
* sbc løber lige 2 min - er straks tilbage.19:51
laoshisbc, nej, det klarer sig19:52
sbclaoshi: Hedder det ikke mandag d. 25?19:52
pixiarvaisbc,  det haster ikke mere en du har tid19:52
AJenbotak for møde19:52
pixiarvai25 er sidste mandag i juli19:52
laoshisbc, jo - selvf- juli! jeg er næsten allerede på ferie...19:52
laoshipixiarvai, du har da 24 timer til at fikse referatet!19:53
pixiarvaiyes, men nu har jeg drillet eitreach så meget med det manglende ref. , at jeg hellere må lave det ASAP.   :D19:54
laoshieitreach - the invisible man19:55
sbcpixiarvai: jeg har tid nu, hvis du vil19:55
pixiarvaisbc,  jeg skal have laoshi  AJenbo og nicky441 med som OP19:56
sbcpixiarvai: og du har administrator rettigheder i kanalen allerede?19:56
pixiarvaijeg skal lige logge ind som OP ............ ja19:56
nicky441pixiarvai, spørgsmålet er om rettighederne bliver sat på brugernavnet, for så burde vi vente med mig til at jeg har registreret et brugernavn19:57
sbcpixiarvai:  /msg ChanServ OP #foo bar19:57
pixiarvaisbc,  er der en point i det som nicky441 nævnede ?19:57
sbcpixiarvai: så: " /msg ChanServ OP #ubuntu-dk-skole-klasse laoshi "19:57
sbcpixiarvai: Ja, hvis han ikke er registreret kan han vist ikke få rettigheder.19:58
pixiarvai>ChanServ< OP #foo bar19:58
pixiarvai-ChanServ- You are not authorized to perform this operation.19:58
nicky441pixiarvai & sbc, hvis jeg sørger for at blive registreret, så kan vi bare kigge på det næste gang vi har muligheden19:59
pixiarvaija, det virker også som om at det er en bruger ad gangen, så det sker der intet ved19:59
sbcpixiarvai: du skal lige ændre #foo til kanalens navn, og bar til det rigtige brugernavn.19:59
sbcpixiarvai: så: " /msg ChanServ OP #ubuntu-dk-skole-klasse laoshi "19:59
sbcog så igen for de andre brugere20:00
pixiarvaimangler kun nicky nu20:00
sbcsuper.20:01
sbcTak for i aften så :)20:01
wangerin5Hvis der skal rodes med lernid på *skole-klasse vil det være en fordel at få *skole-klasse-chat med også20:01
pixiarvaiwangerin5, jeg vil gerne se lidt aktivitet på kanalen, før vi opretter flere. Men det vil ikke tage mig langt tid at gøre det20:03
wangerin5lernid benytter sig af en klasse-kanal, og en elev-kanal, så deltagerne kan kommunikere uden at forstyrre foredraget. Derfor.20:03
wangerin5Derfor har man osgå #ubuntu-classroom og #ubuntu-classroom-chat efter samme mønster20:04
pixiarvaijeg skriver det op som forslag i ref nu20:05
wangerin5Bingo20:06
wangerin5Vi ser hvad det kan blive til.20:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!