/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/25/#ubuntu-dk-moede.txt

=== kjoller_ is now known as nkjoller
gertGert17:33
nkjollerNkjoller :-)17:38
pixiarvaisbc, er du vågen ;)18:02
sbcpixiarvai: Yes sir  :)18:02
sbcahh, det er nu!18:02
sbcså var jeg vist ikke helt.18:02
pixiarvaiyes18:02
sbcHej alle. Vi har en dagsorden her: http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/119/detail/18:03
sbcDen ser også sådan ud (hvis der er nogen som ikke orker at klikke på linket):18:04
sbc    Mødedeltagere - navnerunde18:04
sbc    Valg af dirigent og referent18:04
sbc    Godkendelse af dagsorden18:04
sbc    Godkendelse af referat fra 27.06.201118:04
sbc    Siden sidst - status på igangværende opgaver18:04
sbc        Mentorordningen18:04
buddighej, jeg er her nu også18:04
sbc        Onlineundervisning18:04
sbc        Øvrige18:04
sbc    Global Jam 2.-4. september 201118:04
sbcHar vi gang i noget? Eller hvad skal vi gøre? Lokale initiativer?18:04
sbc    Evt.18:04
sbcFørste punkt:18:04
sbc    Mødedeltagere - navnerunde18:04
sbcbuddig: velkommen til18:04
buddigtak18:04
sbcHej alle. Jeg er Søren Caspersen.18:04
pixiarvaiChristian Arvai18:04
laoshiflemming christensen o/18:04
nkjollerHalløj :). Niels Kjøller Hansen18:05
voozeHeysa ;) Joakim Koed18:05
sbcHvis der er andre som vil præsentere sig, så kan de lige give lyd, ellers syntes jeg vi skal rykke videre i dagsordenen.18:06
sbcNæste punkt:18:06
sbc    Valg af dirigent og referent18:06
laoshiforeslår sbc og pixiarvai 18:06
* sbc vil gerne dirigerer (men vil også gerne overlade pladsen til en anden)18:06
pixiarvaijeg skal nok skrive det ref.18:07
sbccool18:07
sbcNogen som føler sig snydt for opgaver nu? :)18:07
nkjollerLidt, men jeg klarer mig.18:07
pixiarvaihehe18:07
sbcnkjoller: :P18:07
sbcnkjoller: Vil du dirigere mødet? Du skal være velkommen :)18:07
* lars_t_h er også med nu, undskyld afbrydelsen18:07
voozeVille gerne tage en opgave, men da det er mit første ubuntu-møde, ser jeg lige hvordan det foregår :)18:08
sbcvooze: Velkommen til. Det er helt i orden.18:08
nkjollerJeg bliver muligvis nødt til at gå tidligt, så det er nok ikke så smart.18:08
sbcok18:08
voozeTak18:08
sbcVi kører videre til næste punkt så:18:08
sbc    Godkendelse af dagsorden18:08
sbcDen blev linket og posted tidligere.18:08
sbcNogen indvendinger mod dagsordenen?18:08
nkjollerikke fra mig.18:09
pixiarvaiser ok ud 18:09
laoshi!18:09
sbclaoshi: Tal endelig.18:09
laoshiprocedure: da der nu er flere nye med, skal vi så ikke lige komme med et par hints?18:10
sbc(Så længe vi ikke er så mange, så tror jeg vi kører uden taler-række. Jeg skal nok råbe højt hvis vi indfører taler-række i løbet af mødet.)18:10
sbclaoshi: God ide. Noget specielt du har i tankerne?18:10
laoshiok at man husker at skrive 'færdig' når man er færdig, så alle ikke taler i munden på hinanden18:10
laoshieller .. på en ny linje18:10
laoshi(så jeg på en anden kanal - ret smart)18:11
laoshi+1 betyder stemmer for18:11
laoshi-1 stemmer imod18:11
laoshi..18:11
sbcAndet til procedure (eller dagsorden)18:11
sbcGenerelt til alle (nye som gamle) hvis der sker noget som man gerne vil have uddybet, så bare sig til!18:11
sbcSå vil jeg tillade mig at gå videre til næste punkt i dagsordenen:18:12
sbc    Godkendelse af referat fra 27.06.201118:12
sbchttp://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2011/06/27/irc-møde-mandag-d-27-06-2011/18:12
sbcEr der nogen som vil have ordet for at sige noget om/til referatet?18:12
laoshifint referat og godt at det kommer med det samme!18:13
voozeSynes også det ser fint ud, dejlig forståeligt i hvertfald :)18:13
sbcAndre / andet?18:13
sbcSå syntes jeg vi skal se at få det godkendt. Hvem kan godkende referatet?18:13
sbc+118:13
laoshi+118:14
vooze+118:14
lars_t_h+118:14
nkjoller018:14
pixiarvai+118:14
sbcDet er godkendt.18:14
buddig+118:14
sbcSå går vi til de næste dagsordenspunkter18:14
sbc    Siden sidst - status på igangværende opgaver18:14
sbc        Mentorordningen18:14
sbcHer vil jeg overlade ordet til Flemming ( laoshi)18:14
sbc(Eller pixiarvai ?)18:15
laoshijeg tager lige lidt først18:15
laoshifor at gøre det let, så har jeg samlet nogle notater på https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/Bestyrelse/NoterIRC2507201118:15
laoshiher18:16
laoshiCd'er fordelt til Aarhus - kommer til Kbh. starten af august18:16
laoshiGaven fra Canonical er bestilt og forventes modtaget engang i august.18:16
laoshiOfficial Ubuntu Book gratis eks. er bestilt pdf-udgave kan hentes på:http://www.box.net/shared/iu8r5yb3z76ht8z7oaxd18:16
laoshiArbejder videre på at gøre https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/ til en oplysende side.18:16
laoshiLigeledes https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/TeamReports - jeg samler selvfølgelig oplysninger fra Forum, Kalender og mailingliste. Men vil gerne have besked om initiativer som bør nævnes - og også meget gerne billeder fra diverse arrangementer. Det vil f.eks. være fint med nogle fotos fra Ubuntu Cafe og OSAA.18:17
laoshiArbejdet med at lægge ældre møder mv over på hjemmesiden har hvilet i den forløbne måned, men vil blive taget op igen medio august.18:17
laoshiSession-logs fra Ubuntu Community Week kan findes via http://randall.executiv.es/ucw_oneiric_25 - der er mange gode ideer at hente der!18:17
laoshi..18:17
sbcDer var meget info :)18:18
sbcSkal vi lige tage 1 miin, så folk kan læse sig igennem?18:18
laoshiyes18:19
sbcEllers, skriv hvis der er kommentarer!18:19
lars_t_h!18:19
sbclars_t_h: tal :)18:19
lars_t_hjeg arbejder for Bodhi Linux (hvem ved ikke det?). vi har et par gode guides, og dem er jeg ved at prøve at kigge på. Jeg har allerede postet Wireless debugging scriptet i sandkassen18:20
lars_t_h..18:20
lars_t_h! ekstra18:21
sbclars_t_h: ja18:21
lars_t_hjeg arbjeder på at overføre dem til de rigtige ubuntus (Bodhi linux er en distro der er baseret på Ubuntu 10.04.3)18:21
lars_t_h..18:22
laoshilars_t_h, tak - det har jeg noteret mig18:22
laoshi..18:22
sbcAndet / andre?18:22
sbcSå tror jeg vi går videre til:18:23
sbc        Mentorordningen18:23
sbclaoshi: pixiarvai: Vil en af jer have ordet?18:23
laoshipixiarvai!18:23
pixiarvaivi har fået 3 nye som deltager som mentorer18:23
pixiarvaihvilket gør at vi stort set dækker alle områder i supporten18:24
pixiarvaijeg fik endeligt scoret en mentor til netværk, så jimmyfj støtter op om mine forsøg fremover18:24
lars_t_hsbc, ! til pixiarvai18:24
sbclars_t_h: Du tager bare ordet når Christian er færdig.18:25
lars_t_hHvad mangler der af support? hint "stort set"18:25
lars_t_h..18:25
vooze! har også lige et spørgsmål bagefter18:25
pixiarvaivi har ikke fået opdateret http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=16&t=14165 endnu, men vi skal nok få lavet det, som aftalt på sidste møde18:26
sbcvooze: Du spørger bare løse når pixiarvai er færdig med at svare lars_t_h18:26
lars_t_hok18:26
lars_t_h..18:26
voozeJeg vil gerne høre hvad begræbet sådan dækker over? Hvad er forskellen i store træk på hjælp via forum normalt, og så mensorordning?18:27
lars_t_hsbc ! jeg kom i sin tid med idéen, men måske pixiarvaivil svare18:27
sbcpixiarvai: Vil du svare?18:27
pixiarvailars_t_h,  jeg tror faktisk at vi dækker alt nu, men der vil jo nok være specielle ting (feks. enkelte routere), som vi ikke kan finde ud af, men jeg syntes at det ser ret flot ud nu18:27
lars_t_hjeg desværre ikke tid, jeg ved ellers udmærket hvordan routing foregår18:28
lars_t_h..18:28
laoshivooze, ideen er at en mentor skal være rygdækning for dem som gerne vil i gang med et eller andet18:29
lars_t_hOpfordring: PM så laver jeg ger 2nd level support18:29
pixiarvaivooze,  ideen med mentorordningen er at vi skal have flere aktive i supporten, vi vil gerne lave det sådan at folk kan få en mentor til at give gode råd, sådan at nye folk vil/tør forsøge at suporte i forum. ideen vil så være at man kan trække på sin mentor, hvis man render ind i et problem som man ikke selv kan finde løsningen på18:30
laoshien som man kan henvende sig til for at lære mere - lidt som bagvagten på en skadestue!18:30
laoshi..18:30
voozeAh okay, skide smart :)18:30
vooze..18:30
sbcAndet / mere til mentor-ordningen?18:30
sbcSå hopper vi til næste punkt:18:31
sbc        Onlineundervisning18:31
pixiarvaivi er vel snart så godt ruste18:31
pixiarvaivent lige18:31
sbcah, sorry.18:31
sbcVi venter!18:31
pixiarvai- at vi skal til at have fundet på hvordan vi får flere til at melde sig til (folk der vil have en mentor)18:32
* lars_t_h !18:32
pixiarvainogle ideer til hvordan man promovere projektet ?18:32
sbcDet vil lars_t_h sige ngoet om? :)18:32
lars_t_hja18:33
lars_t_hdet må gå ud at forklare golk hvad det går ud, og navnligt hvad det ikke går ud på, f.eks. at folk ikke behøver at være terminal freaks, men at det hjælper18:33
lars_t_h..18:34
lars_t_h*s/golk/folk18:34
lars_t_h..18:34
sbcAndre / andet?18:35
sbcSå hopper vi til:18:35
sbc        Onlineundervisning18:35
sbclaoshi: Vil du sige noget om det?18:35
sbcsound-natty: Velkommen til. Håber du har en god ferie :)18:35
sound-nattySÅ er jeg her18:35
sound-nattypuha jo men vi blev lige lidt forsinkede18:36
laoshitror det er bedre at pixiarvai gør det - han har haft fingrene dybere i systemet sammen med wangerin18:36
pixiarvaiok18:36
laoshimen jeg planlægger en serie sessioner om programinstallation til foråret18:36
laoshi..18:36
lars_t_h!18:37
sbclars_t_h: ja18:37
pixiarvainu er det så wangerin som har sat lernid op, men jeg har da moret mig ret godt med at teste programmet. Vi har styr på hvordan man laver slides, og forum's server kan hoste disse ........ jeg har også fået lavet en guide om lernid i forum http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=11&t=14255 , så det skulle være ret nemt at bruge18:38
lars_t_hHvis nogen har tid (det har jeg ikke): en tour de desktop (unity/GNOME 3/GNOME 2), og hvordan man laver en installation af ubuntu18:38
lars_t_h..18:38
laoshihttps://wiki.ubuntu.com/ubuntu-dk/lernid fortæller mere18:39
laoshi..18:39
pixiarvaijeg mangler lige et kapitel om slides, men vi skulle lige finde ud af et par småting, som feks. at lernid ikke accepterer at man skriver gentagne begivenheder i kalenderen (de skal ind 1 af gangen)18:39
sbcAndet / mere til det punkt?18:40
pixiarvaiog wangerin  er ved at sætte en classbot (ordstyrer) op på kanalen. kort sgat, så kommer det fuldt på højde med den engelske kanal18:40
pixiarvaislut herfra :)18:40
* nkjoller har banken på døren. Bliver desværre nødt til at løbe allerede :-(18:41
sbclyder godt - bliver spændende at se det i brug!18:41
pixiarvaicu18:41
sbcAndet / mere til det punkt?18:41
nkjollerkthxbai :)18:41
laoshicu18:41
sbcSå har vi :18:41
sbc        Øvrige18:41
sbc(Under siden sidst)18:41
sbcNogen som ønsker ordet?18:41
sbcDet lader det ikke til.18:42
sound-nattyevt ubuntucafe på mandag? er det nu eller under evt18:42
sbcsound-natty: Lad os tage det under evt?, ok?18:43
sound-nattysuper18:43
sbc    Global Jam 2.-4. september 201118:43
sbcHar vi gang i noget? Eller hvad skal vi gøre? Lokale initiativer?18:43
* sbc vil gerne jamme i kbh., men har ikke lige overblik til at arangerer noget i øjeblikket.18:43
sound-nattyhe he vi kunne tage det lidt nu... vi kunne jo sagtens lave som sidst18:43
sound-nattypå ubuntucafeen 18:44
sbcsound-natty: god ide. Det ligger lige i starten af september.18:44
sound-nattyer vi ude allerede nu kunne vi sikkert arrangere noget nemt18:44
sbcHvis ikke andre fra mødet vil være med, så akn det være sound-natty og ejg skal stikke hovederne sammen efter mødet om hvad vi gør i københavn, så vi ikke opholder alle andre?18:45
sbcEr der nogen som har lyst til at lave noget andre steder i landet? Jylland evt.?18:46
sound-nattygod ide...18:46
buddig..18:46
sound-nattyskulle man evt prikke lidt til dem i århus om ikke de laver noget18:46
sbcbuddig: ja?18:46
sbcsound-natty: Ja, når de nu har egne loaker ligger det jo lige for!18:46
voozeJeg kunne da godt tænke mig at nogle lavede noget i Århus, kunne være fedt18:46
buddiglysten mangler ikke, men ved ikke hvad det er18:46
buddig..og >Århus holder ferie i august, så derfor...18:47
sbcvooze: Er du fra Århus (eller omegn)? Har du været til nogen af Ubuntu Århus's arrangementer?18:47
buddigja og ja18:47
sbcbuddig: Så kan de starte med et brag til september! :)18:47
sbcAJenbo: Hejsa :) Velkommen til.18:47
AJenboHej, beklager den sene femmøden :)18:47
voozesbc: ja, bor 5-10km fra centrum, men nej har jeg desværre aldrig. Har kun brugt Linux som desktop i et lille års tid nu18:48
sbcvooze: Det er helt i orden.18:48
sbcbuddig: Ved du hvornår det næste møde i Ubuntu Århus er planlagt til?18:48
laoshibuddig, der er da møde i OSAA i starten af august?18:48
sound-nattyhe he jeg kan lige skrive til helle og spørge om ikke de har planer og så koordinere en artikkel med sbc om global jam 18:48
sbcsound-natty: Lyder som en plan. (Helle er Heller fra Århus, ik?)18:49
buddigsorry, der er juli, der er ferie18:49
sound-nattyjo  hun er vist nok forkvinde i århus18:49
vooze(forkvinde.. :D)18:49
* laoshi eller forperson?18:50
sound-nattyvooze: ja formand med "fordele" må være en forkvinde18:50
voozesound-natty:  ah selvfølgelig, min fejl der ;)18:51
sbcok, tror vi stopper den her, før vi bevæger os alt for langt væk fra emnet... :)18:51
* sound-natty skriver til hende med det samme18:51
sbcMere til Global Jam?18:51
sbcAnyone?18:51
sbcSå når vi til :18:51
sbc    Evt.18:51
sbcNogen der har noget til Eventuelt?18:51
laoshi!18:52
sbc(og AJenbo og sound-natty, vi tre snakker lige Ubuntu Cafe efter mødet her tænker jeg)18:52
sbclaoshi: Yes18:52
laoshiPå loco-listen er der nu forslag om at der ikke længere skal udsendes mails til adm. når medlemmer slutter sig til/forlader LP-gruppen. Har svaret at vi helst vil beholde dem, selv om de kan undværes. Der drøftes en mulighed for at der kan komme en checkbox hvor man kan vælge/fravælge disse mail.18:52
sound-nattysbc:  ok18:52
AJenbosbc ok18:52
laoshiog så har jeg rettet tidszonen på http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/119/detail/ så vi nu ikke skal bruge UTC18:53
sound-nattylaoshi: ikke at jeg læser de mails (har sat det op så de ryger i sin egen mappe) så jeg kunne godt undvære dem, men tror det er en god ide at nogen får dem18:54
sbclaoshi: Nice!18:54
laoshi..18:55
sbcAndet til Eventuelt?18:55
laoshinæste møde 29.8 kl 2018:55
sbcsandt!18:55
sbcDet må vi heller få skrevet ind med det samme :)18:56
AJenbodejligt at se så mange til mødeet18:56
sbcEllers vil jeg hæve mødet nu - tak for god ro og orden :)18:56
gaffaHvor i landet er der planlagt Global Jam?18:56
lars_t_hmin mødedeltagelse var vist mere sådan impulsiv18:56
sound-nattyuhhh jeg er på arbejde den 29-8... :(18:56
voozeTak fordi jeg måtte sidde med, er ganske spændende ;)18:56
sbcgaffa: Vi planlægger i kbh lige nu (du må godt være med) og Århus må også holde noget, for ellers mobber vi dem indtil 12.04 bliver udgivet :P18:56
laoshivooze, mødet er åbent for alle!18:57
laoshithe more the merrier18:57
buddigogså tak herfra.18:57
sbcgaffa: Altså, vi afholder det først til september, men vi har tænkt os at planlægge det nu (eller lidt af det).18:57
gaffaHehe.. måske jeg kommer med selvom jeg ikke er Ubuntu bruger :)18:57
sbcgaffa: Det er ikke et krav :)18:57
lars_t_hDet med Global Jam lyder, som en god ide, jeg tror vil tage den op i Bodhi Linuxs forum, så kan få lavet noget ved vores egen software18:57
sbcsound-natty: AJenbo: Nu tænker jeg bare højt, men er det ikke noget med at vi sætter os på Cafeen lørdag eller søndag, og så jammer?18:58
sbcog så holder vi Ubuntu Cafe mandagen efter, som normalt?18:58
AJenboJo det tror jeg er en gode ide18:58
sound-nattysbc:  jo sådan ca... jeg syntes det kunne være fedt at få det anonceret, og evt forberede noget fedt ()18:58
sound-natty(som ligeledes kan anonceres)18:59
AJenboEventuelt kan vi lave nogle workgroups for at effektivisere lidt men det kan næsten lige så godt være ad-hoc18:59
sbcsound-natty: Yes!18:59
lars_t_hme har et lille program han godt vil have optimeret og ændret på ...18:59
sbcsound-natty: AJenbo: Skal vi evt. nøjes med at beslutte om det skal være lørdag  eller søndag i dag. Så kan vi oprette begivenheder (FB, loco.ubuntu.com osv.) og så kan vi gå og tale / brainstorme mere på indhold? Der er trods alt over en måned til?19:00
sound-nattyjeg forestiller mig at arbejde begge dage, og har en ide om at det kunne være fedt at starte dagen med en oversætte workshop og en bug triage workshop19:01
sbcsound-natty: Du ville køre både lørdag og søndag? Du tror ikke det bliver for meget?19:02
sound-nattyman kunne jo faktisk holde alle mulige workshops de dage (udbredning af ubuntu, hvordan gør vi ubuntu bedre og alt muligt andet)19:02
sound-nattysbc:  både og. men det kan jo gøres rimelig simpelt19:03
AJenbovi har tidligere oplevet at det er svært at få folk til at komme når man siger flere dage19:03
sound-nattyog hvis det bliver anonceret og der kommer mennesker ville det være fedt nok jo19:03
sbcsound-natty: Det er netop det jeg er bange for - at der ikke kommer (nok) mennesker.19:04
sound-nattyman kunne evt anoncere lørdagen og lave lørdag for begyndere og så holde søndag lidt indtern for lettere øvede 19:04
sound-nattyog så på lørdagen anoncere søndagen også19:04
sbcLad os gøre det!19:05
sbcSå det er primært lørdag vi opreklamerer, og prøver at have workshops / oplæg klar til, og så gør vi søndag mere 'intern'? sound-natty: Er det sådan noget du tænker?19:05
AJenbotja det kan jo ikke skade at spørge om folk også har lydt dagen efter.19:06
sound-nattyja så kan vi jo om lørdagen prøve at hijacke dem der møder op til også at komme søndag til brunch19:06
sound-nattyog så mandagen efter til aftenhygge19:06
sbcDet lyder som en plan!19:06
sound-natty(det var så den måneds cafe-budget)19:07
sbcSkal vi tage resten på mail - eller er der så mere vi skal have styr på? Evt. aftale nogle tidspunkter allerede nu, så vi kan få det oprettet på fb / loco-directory?19:07
sound-nattyskal vi ikke lige høre århus hvad de gør først.19:07
sound-nattykunne være fedt at melde ud med et dobbelt arrangement med det samme19:08
sound-nattyi stedet for at skulle rette osv i det19:08
sbcsound-natty: Smart thinking. Har du kontakt til Helle, og så koordinerer vi løbende?19:08
sound-nattyjep. jeg har kontakt til helle19:08
sbccool. Skal vi holde for nu så? Er der andet vi skal tage stilling til?19:09
sound-nattyubuntucafe på mandag19:10
sound-nattyjeg holder om billedebehandling? 19:10
sbcYes!19:10
AJenbocool19:10
sbcJeg opretter det på Facebook NU! (eller lidt efter midnat... :)19:10
pixiarvaijeg skal lige have info om cafe'en til ref19:11
sbcVi ses / snakkes. Evt. kan vi lave lidt global jam koordinering på mandag, hvis der stadig er løse ender der...19:11
sound-nattycool... jeg smidder noget på forum19:11
sound-nattysbc:  ja er det ikke nemmest. der er vi jo alle 3 alligevel19:11
sbcpixiarvai: mandag d. 1. august, 17-20 på cafe carlton.19:12
sbcpixiarvai: Jeg smider en Facebook begivenhed og opretter begivenhed på Loco.directory i aften. Jeg skal prøve at huske at smide dig et link som du kan sætte i referatet (medmindre du skriver det færdigt lige nu).19:13
sound-nattypixiarvai:  første mandag hver måned på cafe carlton (ligger ca 150 meter fra hovedbanen)19:13
AJenboså sover jeg lidt19:13
sbcAJenbo: Sov godt :) Snakkes19:13
AJenboyes, tak19:13
sound-nattypixiarvai: mødes vi i københavn til hygge cafe og arbejder med ubuntu19:14
AJenbopixiarvai: http://ubuntudanmark.dk/kobenhavn/19:14
AJenboder er links og info om cafe og global jam19:15
sound-nattyder vil for det meste være et lille oplæg om et interessant emne og derefter fri leg med hjælp fra erfarne ubuntufolk (sbc, ajenbo og undertegnede)19:15
pixiarvainoteret19:16
AJenbo5003 bruger på forummet \o/19:17
pixiarvainice19:17
AJenbosbc jeg skylder dig vist noget statestik over hvem der er aktive.19:17
laoshisbc, mere statistik: hvor mange på mailinglisten?19:18
sbclaoshi: Ingen anelse :)19:19
AJenbo242 aktive inden for 1 måned19:19
laoshier der mon nogen som ved det?19:19
laoshi242 er rigtig flot i sommerferiemåneden!19:19
AJenboja man kan godt mærke der har været stille nogle dage19:20
sound-nattyjeg tror ikke jeg har været online den sidste måned 19:20
AJenbo30% har aldrig skrevet 1 indlæg (der er en del der lurker)19:21
AJenbosound-natty: du var der for 1 uge siden :)19:21
laoshimen stadig et ret pænt antal af rimeligt aktive folk19:21
pixiarvaija, og sommeren er altid død19:22
sound-nattyAJenbo:  det må være fordi jeg åbnede en maskine med forum som fast faneblad så19:22
sound-nattynå. Jeg vil hoppe på forum og skrive et inlæg om på mandag, og så smutte ind til familien19:23
pixiarvaikan jeg lige få navne på : lars_t_h  sound-natty  gaffa  buddig  , så  jeg kan smide dem med i ref ;)19:30
sound-nattypixiarvai:  michael jensen her. lars_t_h hedder lars. de sidste 2 kender jeg ikke navnet på19:31
pixiarvaier det ikke hansen han hedder til sidst19:32
buddigbuddig hedder  Henning Buddig - se evt.   www.buddig.net  :)19:37
pixiarvaitakker19:37
lars_t_hpixiarvai, true og mellemnavn er Tørnes19:48
pixiarvainoteret19:48
pixiarvaigaffa 19:49
pixiarvaiBlfriis mangler jeg navne på19:49
Blfriispixiarvai,  jeg hedder Brian Lund Friis19:50
pixiarvainoteret19:50
lars_t_hpixiarvai, jeg har iøvrigt oprettet en tråd med global jam på Bodhi linux's forum19:53
lars_t_hved ikke om det er så nyttig information ...19:54
* lars_t_h hopper af kanalen19:55
pixiarvaireferatet er her http://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2011/07/25/irc-mode-mandag-d-25-07-2011/  , hvis i vil have tilføjet noget, så skriv det bare nu, det er nemt at rette20:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!