/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/10/22/#ubuntu-dk-moede.txt

wangerinDavs17:58
sbchejsa18:01
wangerinSikke et fremmøde ;-)18:01
sbcja, det må man sige :)18:01
sbcjeg er helt smadret i hovedet, så det ville ikke passe mig dårligt hvis vi fandt et andet tidspunkt, eller hvis jeg kan slippe for at være ordstyrer...18:02
sbcwangerin: men lige nu er vi vist kun dig og mig?18:02
wangerindet kunne det godt se ud til. Folk har nok tidspunktet i deres egne kalendre, i stedet for at trække direkte på den officielle google-kalender :-/18:03
sbcwangerin: meget sandsynligt18:03
wangerinNp vi kan jeg se om der dukker nen op lidt, men jeg tvivler lidt18:05
wangerinsbc: Er det ikke ved at være tiden til officielt at erklære mødet for udsat? ;-)18:17
sbcwangerin: lad os gøre det. Tak for i aften :)18:18
wangerinMen du havde at det let job som ordstyrer ;-)18:18
wangerinILM18:18
sbc:)18:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!