/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/12/31/#ubuntu-cat.txt

nasserhola01:32
nasserhi ha algu?01:32
epilegFelicitats RainCT! http://news.debian.net/2010/12/31/new-debian-developers-december-2010/09:34
epilegara fes-me quedar com un «fistro» i digues-me que no ets tu....09:37
RainCThaha11:23
RainCTgràcies epileg :)11:23
epilegmolt bé!!!11:23
giorgiograppabona tarda17:32
giorgiograppai bon cap d'any :-D17:32
epileggràcies! igualment giorgiograppa i tothom del xat17:33
giorgiograppaem disposa a celebrar el cap d'any amb un instal·lació d'Ubuntu Maverick una mica especial:17:35
giorgiograppahaurà de funcionar en àrab :-D17:35
giorgiograppasi algú està interessat en com es combinen tots dos alfabets (i els problemes que creen a les contrasenyes)... l'emissió continua :-P17:36
giorgiograppa(ganes d'armar-la, més que res)17:36
Hulotsalut gent21:04
Hulotalgú em pot ajudar a resoldre un problema? Ubuntu em dona un error ... -E:Línia 61 malformada en la llista de fonts21:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!