/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/06/28/#ubuntu-lt-team.txt

InfosoftSveiki :) Teoriškai turėtų prasidėti IRC susitikimas. Ką gi, teks palaukti kitų.19:02
Kulverstukaskur rasyta...? :P19:23
Infosoftloco.ubuntu.com19:25
InfosoftNa, man Mantas buvo nurodęs, jog įvykius ir t.t. reikia pažymėti puslapyje http://loco.ubuntu.com (http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-lt).19:28
InfosoftAi, bus dar tų susitikimų :D19:28
Kulverstukasziuu kad niekas nesirenka :D19:28
Kulverstukasnet pacio manto ner19:28
InfosoftPraitą kartą jis nurodė susitikimą ir neapsilankė :)19:29
InfosoftDabar aš nurodžiau, bet niekas nepamatė19:29
Kulverstukasreik i pasta visiems issiuntineti19:57
Kulverstukastu esi ubuntu mail-list'e?19:57
InfosoftTurbūt ne19:57
InfosoftTai kitą kartą susitiksim19:57
InfosoftVis tiek būtų buvę daug offtopic19:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!